σαμφόραι

σαμφόρας
horse branded with the letter
masc nom/voc pl
σαμφόρᾱͅ , σαμφόρας
horse branded with the letter
masc dat sg (attic doric aeolic)
σαμφόρης
masc nom/voc pl
σαμφόρᾱͅ , σαμφόρης
masc dat sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • SAMPHORAE — Graece Σαμφόραι, equi dicebantur in Circensibus, qui literâ Σὰν, i. e. sigma, notati erant. Graeci enim duas praecipue literas imprimebant equis, Sigma et Coppa, unde Κοππατίαι et Σαμφόραι equi; iam ab Anacreontis tempore, Ε᾿ν ἰχίοις μὲν τπποι… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Bucephalus (brand) — Bucephalus (Gr ox headed , from polytonic|βους , ox , and polytonic|κεφαλή , head ) was a type of branding mark anciently used on horses. It was one of the three most common, besides #x3fa; , San, and #x3d8; , Koppa. Those horses marked with a… …   Wikipedia

  • BUCEPHALI — equi omnes olim dicti, ab inusta capitis nota. Tralatitium enim apud Vereres uti hodie, equis notas inurere. Anacreon, Ε᾿ν ἰχίοις μὲν ἵπποι Πυρὰ; χάραγμ᾿ ἔχουτι. Et quidem duas praecipue literas Graeci inurebant, Sigma et Coppa, unde Κοππατιαι et …   Hofmann J. Lexicon universale

  • COPPATIAE Equi in Circensibus — ab insigni inusto Κόππα nomen habuêre. Duas enim praecipue literas Graeci imprimebant equis, Sigma, unde Σαμφόραι, et Coppa, unde Κοππατίαι equi. Et quidem τὸ κόππα fuit Ρ῾ῶ inversum, hôcque modô apud vetustissimos Graecos pingebatur, q. quae… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.